25 de nov. 2010

alfons soldevila [cases de bloc de formigó I]

En el llibre 'Habitatges experimentals 1971-1994  A. Soldevila-J.I. Llorens, arq.', d'Enric Massip i Bosch, Edicions UPC, 1994, ISBN 84-7653-394-2, trobareu una recopil·lació de l'extens i intens treball d'investigació, teòrica i pràctica, sobre construccions amb bloc de formigó, principalment cases.

[a través del web de l'empresa Calibloc us podeu descarregar el 'codi de bones pràctiques' de construcció amb bloc de formigó i el catàleg de peces (40x20x20, U, L, etc.) que tenen]

['Habitatges experimentals 1971-1994  A. Soldevila-J.I. Llorens, arq.', d'Enric Massip i Bosch, Edicions UPC, 1994, ISBN 84-7653-394-2]

[pàg. 38-39, detalls de diferents prototipus MR1, MR6 i Casa Fàbregas]

[pàg. 50, casa MR1, suport del forjat amb mènsula de formigó]

[pàg. 5, MR6, Casa Riera, Alella, Catalunya, 1984, forjat empotrat amb biga de fusta perimetral] 

[pàg. 43, construcció MR6, s'observen els forats per encastar individualment les bigues al mur]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada