28 de juny 2011

48 habitatges [projectes estudiants II]

Aquest és un dels millors treballs d'entre tots els projectes del curs 2010-11 dels meus grups. L'ennunciat, inspirat en la Siedlung Halen dels Atelier 5, era el primer del segon quadrimestre i plantejava projectar 48 habitatges unifamilars i un conjunt de petits equipaments en un terreny molt inclinat en una urbanització als afores de Barcelona. L'exercici va resultar molt complexe pels alumnes. Realment (us) va costar molt detectar objectius clars -o valors- en les (vostres) propostes. És per això que el projecte que us presento, de l'Hernan Lleida, és doblement valuós. Per un costat, per la dificultat pròpia de l'enunciat i, sobretot, perquè la proposta és bona en sí mateixa -sense necessitat de contextualitzar-la en el marc acadèmic (per buscar atenuants)-.
La proposta es desenvolupa (només) en un sol carrer, que penja de la urbanització existent i va d'oest a est. A banda i banda d'aquest carrer dues corrues de cases serpentegen ininterrompudament, estrenyent i eixamplant el vial intersticial, generant una sort d'espais públics ortogonals concatenats, d'escala sempre controlada, amb un variat potencial d'usos. Aquesta succecció de 'places' porta als habitants des de la urbanització consolidada (oest) fins als equipaments (est), que queden integrats en el paisatge, de terra i matolls, que envolta la parcel·la i colonitza tot el turó. L'aparcament cobert es situa sota l'espai públic i s'il·lumina amb grans lluernes-pati. El moviment de terres és mínim.

[els dibuixos són magnífics però estilísticament molt eclèctics; el temps dirà si l'Hernan seguirà imitant tants estils com vulgui o acabarà trobant el seu propi modus d'expressió... estarem a l'aguait]


[Hernan Lleida, 48 habitatges, detall del conjunt, Projectes 2on, tarda, ETSAB, curs 2010-11]

[Hernan Lleida, 48 habitatges, planta del conjunt, Projectes 2on, tarda, ETSAB, curs 2010-11]

[Hernan Lleida, 48 habitatges, seccions, Projectes 2on, tarda, ETSAB, curs 2010-11]

[Hernan Lleida, 48 habitatges, maqueta, Projectes 2on, tarda, ETSAB, curs 2010-11]

[Hernan Lleida, 48 habitatges, aquarel·la del conjunt, Projectes 2on, tarda, ETSAB, curs 2010-11]

[Hernan Lleida, 48 habitatges, esboç de l'alçat, Projectes 2on, tarda, ETSAB, curs 2010-11]

[Hernan Lleida, 48 habitatges, esboços, Projectes 2on, tarda, ETSAB, curs 2010-11]

[Hernan Lleida, 48 habitatges, detall d'agrupacions, Projectes 2on, tarda, ETSAB, curs 2010-11]

[Hernan Lleida, 48 habitatges, cobertes de les cases de baix, Projectes 2on, tarda, ETSAB, curs 2010-11]

[Hernan Lleida, 48 habitatges, connexió entre carrer i cobertes, Projectes 2on, tarda, ETSAB, curs 2010-11]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada