28 de febr. 2013

David Chipperfield: Neues Museum. Plànols i maquetes [rehabilitació indústria III]

Detectar i disposar amb encert quins són els mitjans adequats per treballar i expressar un projecte és molt important.

Ja vaig parlar del Neues Museum de David Chipperfield en un article de fa uns mesos, un projecte de gran complexitat. Per tal d'aproximar-se i afrontar aquesta complexitat no n'hi havia prou amb unes plantes i una secció, ni amb una sola maqueta -per treballar el vostre projecte actual tampoc!-. Els diversos 'problemes' es van estudiar amb diferents eines: maquetes, alçats i seccions realistes, detalls, etc.
Saber triar els mitjans per projectar és començar a fer d'arquitecte.

1) Treballar amb un edifici preexistent implica haver-lo de conèixer amb precisió i exhaustivament, i és clau decidir quines eines són les més adients per assolir aquest (re)coneixement; 2) projectar requereix també, i en tot moment, de saber seleccionar quins són els mitjans que ens han d'acompanyar durant el procés de reflexió i creació projectual, per tal de poder aprofundir, valorar i validar (o no) les decisions que prenem; i, per últim, 3) explicar un projecte -per exemple mitjançant una entrega- no és altra cosa que disposar els documents necessaris, imprescindibles i suficients per comunicar-lo amb precisió i intenció -cada projecte requereix d'una expressió pròpia, i aquesta expressió també es projecta-.

Tornant al Neues, està clar que Chipperfield va disposar d'un equip de col·laboradors nombrós i d'un pressupost brutal -molt lluny, evidentment, de les vostres, i les meves, possibilitats-, però que ningú s'equivoqui, res del que he dit anteriorment es referia a la quantitat...

[és important que la setmana vinent ja comencin a aparèixer aquestes eines d'anàlisi i expressió pròpies i úniques de cada proposta i que, sobretot, demostrin que coneixeu a fons l'antiga adoberia]


[I. maqueta volumètrica del conjunt]

[II. seccions proposta]

[III. alçats de la proposta]

[IV. maqueta seccionada del recorregut]

[VI. imatge de mur preexistent al hall]

[VII. maqueta del hall amb fotografia del mur original]

[VIII. imatge del hall reconstruït]

[IX. maqueta 1/50 d'un dels 'patis']

[X. maqueta de detall interior de cúpula d'obra vista]

[XI. secció de la cúpula i imatge de l'espai construït]

[XII. plànol amb anotacions manuscrites d'un sostre existent]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada